Cánh thiệp kết nối tâm hồn

“More than kisses, letters mingle souls” – John Donne

E-card từ nhà imFRIDAY – trong đợt giãn cách nếu không thể tận tay trao nhau tấm thiệp, bạn có thể cân nhắc đến một lựa chọn khác là : e-card

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm mới

Đang giảm giá

Bán chạy nhất